New English File

New English File je řada učebnic určená pro dospělé studenty a středoškoláky.

-  Výuka podle této knihy je vedena komunikativní metodou a její nespornou            výhodou je, že nutí studenty od počátku v angličtině přemýšlet.

-  Gramatika je zde stručně a přehledně vysvětlena.

-  Tento šestidílný kurz je oblíbený díky velmi zajímavým textům, probíraným         tématům, smyslu pro humor a online podpoře.

-  Na konci učebnice naleznete Word Bank obrázkový slovník, slovní zásoba je        zde seřazená do tematických celků.

-  Součástí kurzu je i pracovní sešit, který doporučujeme na procvičení probrané    látky doma.

Učebnice New Engllish File doplňujeme vlastními kopírovatelnými materiály a pracovními listy.