Překlady, korektury a tlumočení

    Obousměrné překlady AJ/ČJ

    Korektury textů

Základní jednotkou pro kalkulaci ceny je tzv.normostránka (NS), což odpovídá 1800 znaků včetně mezer textu. Každá započatá NS je počítána za celou NS.

Druh zakázky                                                                           Cena za NS*

Překlad do češtiny

Překlad do angličtiny

Základní / gramatická / pravopisná korektura

Stylistická korektura (vč. základní korektury)

Od 300 Kč

Od 350 Kč

Od 180 Kč

Od 240 Kč

Poznámky k sazbám za korektury:

Sazby se vztahují na standardní doby korektur - tj. termín dodání do 3 pracovních dnů (cca 15 NS/den, dle vytíženosti). U rozsáhlejších textů bude termín dodání úměrně delší. Zakázky většího rozsahu jsou kalkulovány individuálně.

Expresní korektury + překlady:

 - do 24 hod. od potvrzení zakázky: + 50 %

 - do 48 hod. od potvrzení zakázky: + 30 %  

Minimální fakturační jednotka je 300 Kč. U korektur textů ve formátu Excel a PowerPoint se 1 normostrana počítá jako 250 slov.  

 

         Tlumočení 

     Konsekutivní

          1 půlden (do 4 hodin) 1 900,- Kč 
          1 den (do 8 hodin) 3 500,- Kč

     Simultánní

         1 půlden (do 4 hodin) 2 500,- Kč 
         1 den (do 8 hodin) 4 700,- Kč

Cena za každé tlumočení se sjednává individuálně podle nároků na odbornost, časových a jiných nároků.