Angličtina v mateřských školách

  Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit řeč              naprosto přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu.

  V tomto věku není výuka angličtiny učení, ale zábavná hra.

  Děti mají nesmírně hlubokou schopnost pamatovat si zvuk a melodii. 

  Osvojování si druhé řeči vedle mateřské má pozitivní vliv na                  intelektuální vývoj a rozvoj mozku.

Během naší výuky se děti seznámí se základy angličtiny, a to nenásilnou formou hry, zábavných činností (písničky, říkanky, výtvarné, pohybové činnosti) v návaznosti na probíhající učivo dle programu mateřské školky. Během jednoho roku se děti naučí přes 100 základních anglických slovíček, které budou umět používat v jednoduchých větách.

Kroužky angličtiny organizujeme v místě vaší školky. Lektor k dětem dojíždí jednou nebo dvakrát týdně. Lekce trvají 30 minut. Čas a den výuky přizpůsobíme vašim požadavkům.

Kroužky angličtiny vede český lektor. 

Kroužky angličitny pro MŠ probíhají ZDE