Všeobecné podmínky - skupinový kurz pro dospělé

Vzhledem k tomu, že kurz je limitován maximálním počtem účastníků, je přihláška závazná na celý semestr. Jejím odesláním si zajišťujete místo v kurzu a někteří zájemci jsou tedy na začátku roku odmítnuti pro naplnění kurzu. Proto své rozhodnutí před podepsáním přihlášky dobře zvažte a neblokujte, prosím, místo těm, kteří mají opravdový zájem.

Děkujeme.

Kurz podzimního semestru probíhá od října do poloviny února, Jarní semestr od poloviny února do června. Výuková lekce probíhá ve sjednaném čase a trvá 2 x 45 minut.

Kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a také v období 21. 12. 2014 - 3. 1. 2015. Garantujeme Vám minimálně 34 lekcí v každém semestru. Pokud kvůli svátkům či případné nemoci ze strany lektora tento počet nebude splněn, budou Vám lekce nahrazeny v náhradním termínu.

V případě absence na straně studenta nemůže být uplatňován nárok na snížení nebo vrácení kurzovného.

Výuka, která by se nekonala z důvodu na straně lektora, bude v plné míře nahrazena, event. bude vrácena odpovídající část školného.

Z velmi závažných důvodů může dojít i ze strany našeho jazykového centra ke zrušení kurzu. V tom případě Vám bude nabídnut alternativní kurz. Pokud Vám tato možnost nebude vyhovovat, vrátíme Vám okamžitě odpovídající část školného.

Po odeslání závazné přihlášky Vás budeme informovat o způsobu platby.

Účastník výuky je oprávněn zúčastnit se výuky po uhrazení semestálního vyučovacího poplatku v předem určené výši. Tento poplatek je hrazen před zahájením jazykového kurzu.

Storno podmínky
Přihláška je závazná na celý semestr.

Budete – li chtít ukončit kurz před začátkem 2. lekce, máte nárok na vrácení         100 % kurzovného. Tuto skutečnost je nutno nahlásit lektorovi emailem nebo telefonicky, nejpozději do tří dnů po odučené první lekci Vašeho kurzu.
V případě pozdějšího ukončení kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného.