Příprava na maturitu a zkoušky Cambridge

   Čeká Vás maturitní zkouška?

   Připravujete se na mezinárodní zkoušky Cambridge?

   Potřebujete zlepšit svoji komunikaci?

Kurz Příprava na maturitu se zaměřuje na zvládnutí anglických maturitních okruhů a povinné gramatiky pro střední školy. Tento kurz probíhá po celý rok a funguje na bázi individuálních nebo DUO lekcí. Místa výuky naleznete ZDE

Kurz je tedy určen studentům, kteří budou skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka, je ale vhodný i pro studenty, kteří mají pocit, že se přípravě na maturitu dostatečně nevěnovali a chtějí si vybudovat potřebnou slovní zásobu a procvičit konverzaci na daná témata i samostatnou práci při poslechu, čtení a psaní textů.

V hodinách se mluví pouze anglicky. Kombinujeme vyučování českého lektora a rodilého mluvčího.

Pokud studenti dávají přednost pohodlí svého domova, mají možnost si zvolit Kurz Skype English. Tato možnost je výhodná zejména pro ty maturanty, kteří pouze chtějí procvičovat maturitní okruhy.

Délka lekce je 60 minut. Cena za lekci je 500,-Kč nebo 700,-Kč/DUO lekce (cena se dělí mezi dva studenty)

V případě dojíždění lektora nad 10 km, příplatek 150,-Kč.

Při výběru učebnice jsme zvolili knihu Maturita Activator z nakladatelství Pearson Longman. Učebnice je uspořádána do dvanácti tematických okruhů a obsahuje všechny typy aktivit, které se objevují u maturitní zkoušky. Rovněž zábavnou a netradiční formou zpestřuje přípravu na ústní maturitu publikace Maturitní otázky z angličtiny s hrou Labyrint.

Více informací a přihlášky ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------

   Plánujete přijímací zkoušky na VŠ?

   Připravujete se na studium nebo zaměstnání v zahraničí?

   Chcete složit zkoušku pro zvýšení své kvalifikace?

Kurz příprava na Cambridgeské zkoušky si klade za cíl úspěšně připravit studenty k mezinárodním zkouškám KET, PET, FCE, CAE a CPE. Tento kurz probíhá po celý rok a funguje na bázi individuálních, DUO nebo TRIO lekcí.

Certifikáty vydávané Cambridgeskou universitou jsou celosvětově uznávaným dokladem o dosažené úrovni cizího jazyka a zahrnují všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní. Hodnotí se i gramatická část jazyka.

Obsahem našeho kurzu je nácvik strategie při vyplňování testu, tréning mluvené části zkoušky pro nácvik projevu, zlepšování písemné části zkoušky. Věnujeme se také zdokonalování se v poslechových strategiích.

Délka lekce je obvykle 60 minut.

Doporučujeme využití učebnic Objective KET, PET a First, které obsahují propracované lekce s mnoha cvičeními. FCE Gold Plus je další z učebnic, kterou používáme na doplnění a procvičení některých jazykových dovedností.

Více informací a přihlášky ZDE