Všeobecné podmínky - Sobotní intenzivní kurz - 5 týdnů

Vzhledem k tomu, že kurz je limitován maximálním počtem účastníků, je přihláška závazná na kurz, tj. 5 týdnů. Jejím odesláním si zajišťujete místo v kurzu a někteří zájemci jsou tedy na začátku roku odmítnuti pro naplnění kurzu. Proto své rozhodnutí před podepsáním přihlášky dobře zvažte a neblokujte, prosím, místo těm, kteří mají opravdový zájem.

Děkujeme.

Kurz podzimního semestru probíhá od poloviny října do poloviny prosince. Výuková lekce probíhá ve sjednaném čase a trvá 4 x 45 minut.

Garantujeme Vám tedy celkem 20 lekcí. Pokud kvůli případné nemoci ze strany lektora tento počet nebude splněn, budou Vám lekce nahrazeny v náhradním termínu.

V případě absence na straně studenta nemůže být uplatňován nárok na snížení nebo vrácení kurzovného.

Výuka, která by se nekonala z důvodu na straně lektora, bude v plné míře nahrazena, event. bude vrácena odpovídající část školného.

Z velmi závažných důvodů může dojít i ze strany našeho jazykového centra ke zrušení kurzu. V tom případě Vám bude nabídnut alternativní kurz. Pokud Vám tato možnost nebude vyhovovat, vrátíme Vám okamžitě odpovídající část školného.

Po odeslání závazné přihlášky Vás budeme informovat o způsobu platby.

Účastník výuky je oprávněn zúčastnit se výuky po uhrazení vyučovacího poplatku v předem určené výši. Tento poplatek je hrazen před zahájením jazykového kurzu.

Storno podmínky
Přihláška je závazná na celý sobotní kurz.