Všeobecné podmínky - Skupinový kurz pro děti

Vzhledem k tomu, že kurz je limitován maximálním počtem žáků, je přihláška závazná na celý školní rok. Jejím odesláním si zajišťujete místo v kurzu a někteří zájemci jsou tedy na začátku roku odmítnuti pro naplnění kurzu. Proto své rozhodnutí před podepsáním přihlášky dobře zvažte a neblokujte, prosím, místo těm, kteří mají opravdový zájem.

Děkujeme.

Kurzy probíhají běžně 8,5 měsíce (říjen – polovina června). Výuková lekce probíhá ve sjednaném čase a trvá 45 minut.

Kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin. Garantujeme Vám minimálně 32 lekcí ročně. Pokud kvůli svátkům či prázdninám, případně nemoci ze strany lektora tento počet nebude splněn, budou Vám lekce nahrazeny v měsíci červnu.

V případě zrušení lekce z důvodu pořádání školních akcí či ředitelského volna, není naší povinností výuku nahrazovat.

V případě absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení nebo vrácení školného, případně nahrazení výuky. Rodič však má možnost po dohodě s lektorem kurzů domluvit náhradu ušlé lekce v jiném kurzu.

V rámci jednoho týdne lze prohodit den svého kurzu za druhý, který probíhá ve stejné škole. Změnu je nutné předem domluvit. Pokud je nemocnost dětí vyšší, je i v zájmu lektora, aby děti učivo dohnaly. Dětem je tedy po 4 absencích poskytováno po předchozí žádosti rodičů individuální doučení. Tato služba není povinností, pouze dobrou vůlí lektora.

Výuka, která by se nekonala z důvodu na straně lektora, bude v plné míře nahrazena, event. bude vrácena odpovídající část školného.

Z velmi závažných důvodů může dojít i ze strany našeho jazykového centra ke zrušení kurzu. V tom případě Vám bude nabídnut alternativní kurz. Pokud Vám tato možnost nebude vyhovovat, vrátíme Vám okamžitě odpovídající část školného.

Po odeslání závazné přihlášky Vás budeme informovat o způsobu platby.

Účastník výuky je oprávněn zúčastnit se výuky po uhrazení ročního vyučovacího poplatku v předem určené výši. Roční školné může být hrazeno jednorázovou splátkou nebo ve dvou splátkách. Povinností zákonného zástupce je řádně a včas zaplatit všechny splátky, první splátku pak nejpozději do 1. vyučovací lekce daného období.

Storno podmínky
Přihláška je závazná na celý školní rok.

Budete – li chtít ukončit kurz před začátkem 2. lekce, máte nárok na vrácení 100 % kurzovného. Tuto skutečnost je nutno nahlásit lektorovi emailem nebo telefonicky, nejpozději do tří dnů po odučené první lekci Vašeho kurzu.
V případě pozdějšího ukončení kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného. Máte - li kurzovné rozdělené na více splátek, je Vaší povinností uhradit kurzovné v plné výši ročního kurzovného.

Vyloučení z kurzu

Lektor kurzu má nárok, po důkladném zvážení situace, vyloučit z kurzu dítě, které se neadaptovalo a svým chováním hrubě narušuje průběh lekcí. V tomto případě bude vrácena ( byla - li zaplacena ) neodchozená část kurzovného v plné výši. 

Zákonný zástupce vyplněním přihlášky dává souhlas s uveřejněním fotografií z našich akcí.

Videa nebo fotografie pořízené rodiči ve výuce nesmí být vystavovány na internetu bez našeho souhlasu.